Løb

AKIF LØB 2015

Det kan konkluderes, at AKIF medlemmer i 2015 fortsat havde lyst og energi til at stille op i

motionsløb, hvor en aktiv sund løbetur kan kombineres med at møde kollegaer under andre

forhold. Og så er det overordnede formål med AKIF LØB allerede opnået.

Deltagerskaren spænder vidt over civile til militære i alle grader, mænd og kvinder, unge og

ældre, ligesom alle kasernens enheder og støttestrukturer er repræsenteret. I bund og

grund er alle lige, når de først ifører sig løbeskoene, tights og i 2015 den grøn/orange

løbetrøje fra ”Forsvaret – Danmark skarpeste team”. Ok – den var mere fesengrøn !

Årets højdepunkt var igen DHL-stafetten, som er den suverænt største aktivitet for hele

AKIF, og der hvor vi når bredest ud i organisationen. Og i 2015 skulle vi længere ud, da 625

tilmeldte AKIF-deltagere fordelt på 125 hold var en markant forøgelse af vores tidligere

rekord (fra 2015).

Da vores nordjyske kollegaer i Forsvaret også kunne samle ca. 600, så var det den

”fesengrønne” farve, der prægede Kildeparken på den sidste torsdag aften i august.

Konceptet var GSVP (ganske-som-vi-plejer), selvom arrangørerne havde spredt Forsvaret i

tre telte. Der var løb, snak og hygge, lidt kedelig DHL-madkasse, mere spændende AKAF

grill bakke med øl/vand, samt noget live-musik. Dermed er DHL-stafetten mere end ”et løb”

for de fleste, og formentligt årsagen til, at mange kommer år efter år – uden de lider af

”løbomani”.

Stor tak til AKAF (med Klaus Klæstrup som omdrejningspunkt) for deres støtte i opstilling af

rammerne, så det netop bliver mere end bare et løb.

Næste år er planen, at Forsvaret er tilbage i det ene kæmpestore telt – men bemærk

allerede nu, at ”dagen” er flyttet fra august, så det nu bliver torsdag den 1. september.

Størstedelen af Forsvarets deltagere til årets DHL-stafet

Af andre større civile løb skal separat nævnes:

- Forårets primære løb, det nu kombinerede ”iForm Kvindeløb” og ”Mandeløbet”, hvor

44 AKIF-medlemmer deltog for 7. år i træk – og igen som største hold. Løbet er

fortsat skæmmet af beslutningen fra 2014, hvor den traditionelle stadionplatte til

mændene blev afløst af en ”sund madkurv”.

- Runway Night Run, hvor 29 AKIF-medlemmer med start kl. 0200 om natten løb

enten 5 eller 10 km på startbanerne ved Aalborg Lufthavn/Flyvestationen. Største

hold – ja!

- Lady Walk, der i 2015 ikke var del af Forsvarets Motionsevents, men blev fastholdt

som AKIF LØB aktivitet. AKIF var repræsenteret af 14 piger.

Derudover var AKIF repræsenteret med løbere i New Balance Halvmarathon,

Limfjordsløbet, Hærløbet, Aalborg Halvmarathon, Blokhus Marathon, Hasserisløbet og

Nytårsløbet, alle med en eller anden form for AKIF LØB støtte – og givetvis også i mange

andre civile løb.

I november 2014 blev det første AKIF/TRR halvmarathon afviklet. Den succes blev

gentaget hele to gange i 2015, en gang pr. HBU-hold i henholdsvis foråret og efteråret.

Imponerende, når mere end 300 soldater samtidig kaster sig ud på enten 10 km eller, for de

fleste vedkommende, 21,1 km rundt om øvelsesterrænet. Flotte planlagte og gennemførte

arrangementer med start/mål, tidtagning, forplejning, depoter, medaljer og

præmieoverrækkelse, med hhv. Lars-Emil Wahlgreen som tovholder i foråret og Jonas

Vestergaard i efteråret. Tak.

Og selv om løbene har fundament i HBU kompagnierne, så er det positivt, at den faste

besætning ved TRR stiller med ca. ¼ del af løberne.

Desværre bliver løbet sat på stand-by i 2016, da der p.t. ikke er en arrangør, der har tid og

mulighed for at afvikle løbet.

De fleste af deltagerne til forårets “AKIF/TRR halvmarathon”


Indenfor militære konkurrencer, var AKIF LØB naturligvis også repræsenteret til DMI i

Cross Country, der blev afviklet af FSN Skrydstrup. Vanen tro med største hold (23

deltagere – alle HBU soldater) – hvilket specielt siger noget om den positive holdning til

DMI aktiviteter, der findes ved særligt TRR HBU-kompagnier. Der kunne landets øvrige

regimenter lære noget!

Der kom også medaljer (der i 2015 er gavekort til Intersport) med hjem til Aalborg. Rikke

Staal blev nr. 2 i kvindeseniorrækken, Nicolaj Hald Hvilsom ligeledes nr. 2 i

værnepligtsrækken, og endelig vandt Nicolaj de værnepligtiges stafetrække sammen med

Dan Nymand La Cour – så de efterfølgende kunne kalde sig DMI mestre.

Der skal ikke nødvendigvis ændres på noget, der virker. Derfor er det hensigten, at AKIF

LØB afvikler løbeåret 2016 efter sammen skabelon som tidligere – dog undtaget vores eget

halvmaraton. Der bliver overordnet holdt fast i de samme lokale løb – som kommer i AKIF

LØB kalenderen

Opfordringen skal være:

Brug tilbuddene – så du kombinerer en sund løbetur med noget socialt ved at deltage med

andre, som du kender.

Og husk:

Alle (måske næsten alle) ved, at løb i sig selv ikke er sjovt – det kan dæl´me være træls.

Men det er sundt – og rammerne om løbet, og efter løbet, kan faktisk være sjovt :-)


Ole Lund

Formand – AKIF LØB